Какво означава COP, EER, SEER, SCOP?

Какво означава COP, EER, SEER, SCOP?

Какво е COP, EER, SEER, SCOP?

COP – коефициент на трансформация на отдаваната спрямо консумираната електроенергия в режим на отопление .

EER -коефициент на енергийна ефективност в режим на охлаждане.

Те показват съотношението на отдаваната енергия  при отоплението или охлаждането, по отношение на количеството на консумираната електроенергия. Следователно COP и EER са коефициенти за  измерване на енергийна ефективност.

Помислете за един прост електрически нагревател. Той консумира 100% активна енергия и ако неговата консумация е 1kW ,то отдаваната му енергия, също е 1kW, така че COP на този електронагревател е 1,0. Климатичните системи използват властта да  движат  енергия  -пренасят  топлина от едно място на друго ( цикъл на Карно).

По този начин, климатичната система  генерира 3,6 kW или повече  топлина от 1 kW електрически вход  , то COP  на съоръжението е 3.60 или повече. По същия начин, ако един климатик генерира 3,2 kW или повече за охлаждане от 1kW електрическа вход неговият  EER   е 3,2 или повече. Колкото по-висок COP и EER, толкова по-ефективно енергийно  е оборудването.

Сезонната ефективност  отразява реалното сезонно потребление на енергия от климатичната система .Стойност на SEER при охлаждане и стойност на SCOP при отопление при типично ежедневно използване и за по-дълъг период. Отчитат се температурните колебания и периодите в режим на готовност, за да се осигури ясна и надеждна представа за тяхната енергийна ефективност през целия сезон на отопление или на охлаждане.

Оценката SEER на единица е охлаждащата мощност ,а оценката SСОР на единица е отоплителната мощност при типичен за охлаждане  и отопление сезон, разделен на общия вход на електрическа енергия през същия период. Колкото по-висок SEER и SCOP на единица то рейтинга на съоръжението е по-енергийно ефективен.

Стойностите на СОP, EER, SCOP, SEER формират енергийните класове на климатичните системи. Това позволява на потребителите да сравняват енергийна ефективност на климатиците от различни производители, основани на хармонизиран стандартен тест, а именно EN 14511.