От какво се състои домашният хладилник?

От какво се състои домашният хладилник?

Хладилен шкаф – представлява метална конструкция с нанесен върху нея топлоизолационен слой от пенополиуретан и декоративно покритие. Колкото по дебел е слоя на пенополиуретана, толкова по малко топлина прониква в хладилния шкаф при съхранението на хранителните продукти. Снабдява се с отваряема врата, рафтове за съхранение и автоматично осветление.

Изпарител – представлява алуминиев топлообменник, разположен в горната и задна вътрешна част на хладилния шкаф. Вътре в него са разположени канали, в които кипи хладилен агент, отнемайки топлина от обема на хладилника. Поради ниските температури на кипене на хладилния агент, неговата повърхност по време на работа е омокрена и заскрежена с влагата от въздуха в хладилния обем и намиращите се в него неопаковани хранителни продукти.

Компресор – представлява черно оцветена капсула, разполагана в долната част на хладилника извън охлаждания обем. В него се извършва повишаване на налягането на хладилните пари чрез сгъстяване в цилиндри с подвижни бутала. Те се задвижват през коляно-мотовилков механизъм от електродвигател. Той е капсулиран вътре в корпуса на компресора поради което се нарича херметичен компресор. При работата му парите на хладилният агент обтичат намотките на електродвигателя. В цилиндрите клапани осигуряват подходящата посока на движение на сгъстяваните пари. Масло осигурява смазване на движещите се части. Захранва се електрически към електропреносната мрежа.

Кондензатор – представлява черно-оцветен оребрен топлообменник, разположен в задната част извън охлаждания обем. Оформя се като оребрена тръбна серпентина, вътре в която кондензира хладилен агент при високо налягане, отдавайки топлина на намиращия се около нея въздух.

Филтър-дехидратор – представлява медна тръба с поставен в нея абсорбен, улавящ мехинични примеси и влага, съдържащи се в преминаващия през него течен хладилен агент.

Капилярна тръба – представлява медна тръба с определени дължина и много малък диаметър. При преминаването на течния хладилен агент през него, той понижава налягането си.

Тръбна система – изработва се от медни тръби с определен диаметър, свъзвани помежду си чрез спояване.

Термостат – представлява електромеханично регулируемо устройство, чиито чувствителен елемент се поставя в хладилния обем, измервайки температурата на въздуха в него. Чрез електрически контакт може да затвори електрическата верига през компресора, като го стартира (при повишаване на температурата в хладилника над зададената) или да отвори тази верига като изключи хладилния компресор (при понижаване на температурата в хладилника под зададената).